Beneficiind de experiența și competența în proiectare de peste 13 ani, echipa EcoExpert vă oferă servicii de studii de fezabilitate și proiectare tehnică pentru:

 • Rezistența construcțiilor;
 • Construcții industriale și agrozootehnice;
 • Consolidarea construcțiilor;
 • Rețele exterioare de alimentare cu apă și canalizare;
 • Instalații de alimentare cu apă și canalizare (stații de tratare a apei, stații de pompare, stații de epurare a apei uzate, etc.);
 • Construcții civile;
 • Sisteme interioare de alimentare cu apă și canalizare;
 • Instalații de pompare și epurare a apelor uzate menajere sau industriale;
 • Irigare.

EcoExpert deasemenea elaborează studii preliminare proiectării precum:

 • topo-geodezice;
 • geotehnice;
 • hidrologice, etc.

Asiguram clienților noștri reducerea costurilor investiției, mărirea siguranței și a duratei de exploatare a instalațiilor prin:

 • implementarea in proiecte a unor soluții tehnice judicios fundamentate;
 • implementarea de tehnologii și materiale moderne, agrementate sau standardizate pe plan european.

Serviciile noastre au fost testate și implementate în nenumărate lucrări de pe teritoriul țării din anul 2008 până în prezent.

Vezi și alte servicii:

Standarde ISO

Standardul ISO 14001 descrie cerințele de baza ale unui sistem de management de mediu eficient ce permite îmbunătățirea continuă a performanței de mediu și conformarea cu legislația în vigoare. S...

Vezi detalii

Consultanță de mediu

EcoExpert elaborează la solicitarea clienţilor:Studii de mediu;Cerere prealabilă de evaluare a impactului asupra mediului pentru orice domeniu de activitate;Program de realizare a evaluării impactului...

Vezi detalii