Proiecte din categoria - Consultanță de mediu:

Elaborarea documentației de evaluare a impactului asupra mediului (DEIM) pentru Stația de epurare a apelor uzate din municipiu Strășeni. Beneficiarii direcți care vor avea o dezvoltare socială prin realizarea acestui proiect sunt cei 25.000 locuitori...

03 August, 2021
2447 vizualizări

EcoExpert a elaborat o serie de cereri de evaluare prealabilă pentru mai multe proiecte în vederea obținerii energiei din surse regenerabile pentru S.C. „ESCO Voltaj” S.R.L. Documentele au fost efectuate în baza Legii nr.86 din 29 mai 2014 privind evaluar...

15 Iulie, 2021
2509 vizualizări

Planul de Siguranță a Apei în comuna Cărpineni a fost elaborat în baza unui exercițiu de identificare a pericolelor asupra calității apei potabile furnizate către consumatorii din satul Cărpineni, precum și evaluării riscurilor, identificării măsurilor ne...

24 Aprilie, 2019
8227 vizualizări

Localitatea are un sistem de aprovizionare cu apă potabilă și deservește 960 gospodării. Una din cerințele de bază pentru un sistem de alimentare cu apă este asigurarea unei ape sigure din punct de vedere chimic și microbiologic pentru a proteja sănătatea...

24 Aprilie, 2019
9424 vizualizări

În perioada mai  – decembrie , compania EcoExpert a oferit consultanță de mediu proiectelor „Sistem de  management integrat  al Deșeurilor” pentru ”Zona de management a deșeurilor (ZMD) 5, Regiunea de Dezvoltare Centru” și „Zona de manageme...

24 Aprilie, 2019
7794 vizualizări