EcoExpert este marca comercială a Companiei „ECOLOGIE-EXPERT” S.R.L.,  ce îşi desfăşoară activitatea profesională în domeniul consultanţei de mediu, proiectare şi prestarea serviciilor de mediu pentru toate categoriile de business ce menţin, gestionează şi planifică activităţile sale într-un mod durabil. EcoExpert întocmeşte studii şi protocoale de audit ecologic, studii de evaluare a impactului de mediu precum şi consultări cu publicul. În particular compania se axează pe sectorul de business, administraţia locală şi centrală precum şi companiile şi băncile de investiţii. Studiile şi analizele de mediu sunt o prioritate importantă pentru companie. Astfel investitorii din ţară şi de peste hotare au oportunitatea obţinerii studiilor de mediu de calitate, studiul riscurilor şi evaluarea impactului activităţilor preconizate.

EcoExperte se face remarcată prin calitatea serviciilor de proiectare, arhitectură și urbanism și un raport foarte bun termen/preț/calitate. Echipamentele de care dispunem si softurile performante, alaturi de personalul bine pregătit, constituie premisele care ne oferă o poziție bună pe piața din domeniu.

EcoExpert elaborează la solicitarea clienţilor studii specifice:

  • Studii privind elaborarea şi instalarea sistemelor de energie alternativă (eoliană, solară).
  • Elaborarea studiilor de pre-fezabilitate,  fezabilitate, evaluarea impactului de mediu.
  • Întocmeşte propuneri de finanţare pentru obţinerea de granturi sau credite.

În caz de avarii, scurgeri necontrolate şi alte activităţi spontane ce ar putea genera poluarea masivă a mediului ambiant, EcoExpert propune serviciile de consultanţă la faţa locului cu iniţiative concrete de asanare a mediului precum şi planuri de asanare de durată scurtă, medie şi lungă. 

Partenerii noștri

EcoExpert propune sugestii întru implementarea ideilor durabile inovative care ar avea un impact sinergic asupra economiei şi mediului.

Contacte

EcoExpert propune sugestii întru implementarea ideilor durabile inovative care ar avea un impact sinergic asupra economiei şi mediului.

GSM: (+373) 69239520
E-mail: vladicescu@ecoexpert.md / office@ecoexpert.md
str. Alba Iulia, 75, Bloc G, Et.2, of.212, or. Chişinău, MD-2071, Republica Moldova
Tel/Fax: (+37322) 844 599