Reutilarea fermei de porcine din orașul Telenești

27 Iulie, 2022
3249 vizualizări

”Ograda Verde” S.R.L., inițiator al proiectului „Reutilarea fermei de porcine” din or. Telenești, pe terenul cadastral  nr. 8901103.392”, anunță publicul interesat despre posibilitatea consultării Cererii și Proiectului Programului de realizare a evaluării impactului asupra mediului. 

Decizia nr. 10/3013/2022  din 18.07.2022 eliberată de Agenția de Mediu, prevede că activitatea planificată să fie supusă evaluării impactului asupra mediului la nivel național în conformitate cu prevederile Legii nr. 86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra mediului.

Inițiatorul investiției, ”Ograda Verde”, planifică să  reutileze  complexul agro-zootehnic existent din extravilanul orașului Telenești și să pună în funcție ferma de porcine. Prezentul proiect este orientat spre crearea condițiilor favorabile dezvoltării sectorului zootehnic, inclusiv îmbunătățirea eficienței economice a creșterii productivității animalelor prin implementarea tehnologiilor performante de creștere și exploatare ale acestora. 

Beneficiarul investiției planifică modernizarea fermei prin utilizarea metodelor de creștere care să corespundă normelor de protecție a animalelor, de sănătate publică, normelor sanitar - veterinare în vigoare și normelor de protecție a mediului în vederea minimizării la maxim efectele negative asupra mediului ambiant.

Proiectul programului include graficul de elaborare a documentației de evaluare a impactului asupra mediului, lista autorităţilor publice cărora le va fi prezentată documentaţia, structura documentației, precum și lista detaliată a lucrărilor de evaluare a impactului asupra mediului ținând cont de particularităţile activităţii planificate.

Pentru toți cei interesați, atât Proiectul programului cât și Cererea privind evaluarea impactului asupra mediului pot fi consultate aici:

De asemenea, documentația pe suport de hârtie se găsește la sediul inițiatorului. Comentariile pot fi prezentate inițiatorului la adresa: or. Telenești, extravilan, sau la adresa de e-mail a inițiatorului până în data de 31 august 2022.

 

Beneficiar:  ”Ograda Verde” S.R.L.

Adresa juridică: MD – 5801, Republica Moldova, or. Telenești, extravilan

Director executiv: Sergiu Gorincioi

mob: + 373 69885381

e-mail: s.gorincioi@ogradaverde.md