Anunt public

06 Iunie, 2022
1891 vizualizări

Primăria orașului Dondușeni, inițiator al proiectului „Platforma Industrială multifuncțională Dondușeni”, anunță publicul interesat despre posibilitatea consultării cererii și proiectului Programului de realizare a evaluării impactului asupra mediului. 

Decizia nr. 10/2465/2022  din 01.02.2022 eliberată de Agenția de Mediu, prevede ca activitatea planificată să fie supusă evaluării impactului asupra mediului la nivel național în conformitate cu prevederile Legii nr. 86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra mediului.

Platforma Industrială Multifuncțională reprezintă o anumită locație dotată complet din punctul de vedere al utilităților, ceea ce va face din aceasta „centru de excelență” pentru dezvoltarea industrială. Promovarea investițiilor în acestă zonă se va baza pe facilitarea accesului investitorilor și realizării, în termen scurt, a unor proiecte eficiente.

Decizia de realizare a lucrărilor de construcție a Platformei Industrială Multifuncțională Dondușeni a fost luată în baza Hotărîrii de Guvern nr. 748 din 13.10.2020 cu privire la aprobarea Programului-Pilot de creare a platformelor industriale multifuncționale.

Realizarea proiectului  „Platforma Industrială multifuncțională Dondușeni” va contribui la asigurarea dezvoltării regionale și utilizarea eficientă a resurselor umane, prin creșterea competitivității, productivității, ocupării forței de muncă în sectorul industrial în regiune. 

Proiectul „Platformei Industrială multifuncțională Dondușeni” se încadrează̆  în prevederile planului urbanistic general al or. Dondușeni aprobat prin Decizia consiliului local nr. 2/1 din 06.03.2019. Terenul atribuit pentru crearea Platformei Industriale multifuncționale Dondușenieste situat în str. Independenței, la intrare în orașul Dondușeni, proprietate publică a orașului Dondușeni. Modul de folosință  a terenului - pentru construcții.

Proiectul programului include graficul de elaborare a documentației de evaluare a impactului asupra mediului, lista autorităţilor publice cărora le va fi prezentată documentaţia, structura documentației, precum și lista detaliată a lucrărilor de evaluare a impactului asupra mediului ținând cont de particularităţile activităţii planificate.

Pentru toți cei interesați, atât Proiectul programului cât și Cererea privind evaluarea impactului asupra mediului pot fi solicitate integral de la inițiator sau accesând link-urile de mai jos.

De asemenea, documentația pe suport de hârtie se găsește la sediul primăriei Dondușeni.

Comentariile vor fi prezentate inițiatorului la adresa: or. Dondușeni, str. Independenței 49, sau la adresa de e-mail primariadonduseni@mail.ru până în data de 9 iulie 2022.

Persoana de contact:

Primar or. Dondușeni

Ivan Belciug

Telefon fix.: 0(251) 22203 

Telefon mob.: 0 60488826