Anunț public

27 Decembrie, 2019
8476 vizualizări

Î.C.S. ”Energo Continent” S.R.L.,  inițiator al proiectului „Centrala Electrică Eoliană Vulcanești”, anunță publicul interesat despre posibilitatea consultării cererii și proiectului Programului de realizare a evaluării impactului asupra mediului. 

Decizia Nr. 4679 din 24.12.2019 eliberată de Agenția de Mediu, prevede ca activitatea planificată să fie supusă evaluării impactului asupra mediului la nivel național în conformitate cu prevederile Legii nr. 86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra mediului.

Necesitatea realizării proiectului „Centrala Electrică Eoliană Vulcanești” are ca rezultat dezvoltarea de surse alternative de energie din surse regenerabile. Proiectul propus a fost conceput în concordanță cu două obiective majore la nivel european și național: 

  1. nevoia urgentă de investiții în domeniul energetic pentru a diminua dependența energetică de import, a înlocui combustibilii tradiționali a căror epuizare va fi iminentă în condițiile continuării ritmului actual de consum și nu în ultimul rând, pentru combaterea schimbărilor climatice ce devin o problemă tot mai acută a societății actuale;
  2. dezvoltarea durabilă a domeniului vizat, fapt care va diminua pericolul pierderii de rezidenți și de locuri de muncă în viitorul apropiat.

Parcul Eolian Vulcanești  va consta din 40 turbine eoliene SIEMENS, SG 4.5 MW cu o înălţime a nacelei de 127,5 m şi un diametru al rotorului de 145  metri. Puterea instalată a Parcului Eolian  va fi de 180MW. Energia produsă de Parcul Eolian Vulcănești  va fi injectată în reţeaua de transport Moldelectrica, prin două stații electrice proprii 110/35 kV şi printr-o nouă linie electrica aeriană de 110 kV dublu circuit.

Amplasamentul este situat în partea de sud-vest a Republicii Moldova în teritoriile administrative ale comunelor Colibași si Brînza.

Proiectul programului include graficul de elaborare a documentației de evaluare a impactului asupra mediului, lista autorităţilor publice cărora le va fi prezentată documentaţia, structura documentației, precum și lista detaliată a lucrărilor de evaluare a impactului asupra mediului ținând cont de particularităţile activităţii planificate.

Pentru toți cei interesați, atât Proiectul programului cât și Cererea privind evaluarea impactului asupra mediului pot fi solicitate integral de la inițiator sau accesând link-urile de mai jos.  De asemenea, documentația pe suport de hârtie se găsește la sediul Î.C.S. ”Energo Continent” S.R.L și la sediile primăriilor Colibași și Brînza.

Comentariile vor fi prezentate inițiatorului la adresa: or. Chișinău, str. Sfatul Țării 29, sau la adresa de e-mail  energocontinent.office@gmail.com  până în data de 13 februarie 2020.

Persoane de contact:

Mihai Borodin

E-mail: borodin.mihail@mail.ru

Telefon fix/mob.: 060201083