Proiecte din categoria - Alimentare cu apă:

Planul de Siguranță a Apei în comuna Cărpineni este elaborat în baza unui exercițiu de identificare a pericolelor asupra calității apei potabile furnizate către consumatorii din Cărpineni, precum și evaluării riscurilor, identificării măsurilor necesare d...

24 Aprilie, 2019
415 vizualizări

Localitatea are un sistem de aprovizionare cu apă potabilă și deservește 960 gospodării. Una din cerințele de bază pentru un sistem de alimentare cu apă este asigurarea unei ape sigure din punct de vedere chimic și microbiologic pentru a proteja sănătatea...

24 Aprilie, 2019
392 vizualizări

La comanda  Fundației Filiala din Moldova a fundației SKAT în cadrul proiectului ApaSan finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și co-finanțat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare (ADC), EcoExpert a elaborat Proiectare...

24 Aprilie, 2019
413 vizualizări

Beneficiar: SC "IRILAND" S.R.L.Proiectul include 4 km de reţea de apă pentru irigaţia livezii din s. Voloave, raionul Soroca. 

24 Aprilie, 2019
410 vizualizări

Proiectul în cauză prevede elaborarea desenelor de execuție și devizului de cheltuieli pentru construcția turnului de apă, a stației de epurare, a rețelei de apeduct și canalizare în sat. Enichioi, r-nul Cantemir”.

24 Aprilie, 2019
412 vizualizări